top of page

Villkor & Info

Jag grundade Juliettes Atelier med ett mål: att leva mina kreativa idéer i alla dess dimensioner och erbjuda andra att ta del av det i form av produkter och kurser. Ja formar affärsrelationer på samma sätt. Endast bra service leder till lojala kunder. Läs mer om värderingar och policyer nedan. Kontakta mig om du har några frågor!

Fast frakt 75kr

Detta är de allmänna villkoren för Juliettes Atelier enskild firma av Juliette Jahn och härefter gemensamt kallade “Juliette”, ”jag”, “vi” eller “oss”. Dessa allmänna villkor kallas hädanefter “villkor”.

Företagsinformation
Juliette Jahn
Ragvaldstjärn 9
68698 Gräsmark
hej@juliettesatelier.se
Juliette är F-skatt godkänd

Driver webbsidan: www.juliettesatelier.se

Ordet “kund” eller “du” i dessa villkor hänvisar till den person som använder våra hemsidor, andra tjänster, köper våra produkter, begär information eller visar intresse för våra produkter.

Du kan nå oss via mejl via våra hemsidor, använda Facebook eller Instagram för att kontakta oss eller ringa oss. Alla våra kontaktuppgifter finns lätt tillgängliga på våra hemsidor

Tilllämplighet

Läs dessa allmänna villkor noggrant. Dessa allmänna villkor reglerar din åtkomst till och användning av www.juliettesatelier.se samt tillhandahållande och försäljning av produkter och tjänster från Juliette. 

Dessa villkor gäller för användningen av våra hemsidor och andra tjänster, alla våra erbjudande, de beställningar du gör och andra rättsliga förhållanden som ingåtts mellan oss och dig. Dessa villkor gäller även för efterföljande erbjudanden och tilläggserbjudanden, beställningar och avtal samt nya avtal med dig.

Vid beställning blir du informerad om att du därmed accepterar dessa villkor. Villkoren finns tillgängliga för dig att läsa och du har även möjlighet att skriva ut dem för en senare genomgång.

Dessa villkor finns lätt tillgängliga elektroniskt på vår webbsida. Vid begäran skickas de via mail till dig omedelbart och utan kostnad.

Genom att ansluta till eller använda dig av den här Webbplatsen, accepterar du att du är bunden av att följa Juliettes villkor samt alla eventuella ytterligare riktlinjer, begränsningar eller regler som kan läggas upp i anslutning till vissa avsnitt och tjänster på den här Webbplatsen. Alla sådana ytterligare publicerade riktlinjer, begränsningar eller regler anses hädanefter vara införlivade i Juliette Jahns villkor. Vi förbehåller oss rätten att, när som helst och utan förvarning, göra ändringar på denna Webbplats och i Juliette Jahns villkor. Du bör granska våra villkor varje gång du går in på den här Webbplatsen.

Avtalets uppbyggnad

Erbjudanden ges utan köptvång.
Våra erbjudanden presenteras för dig i vår online orderprocess, eller på andra sätt som identifierats av oss, utifrån din specifika begäran. Allmänna erbjudanden på våra hemsidor, i våra e-postmeddelanden och i vårt reklammaterial är endast avsedda för att ge information och anses inte vara erbjudanden.
Du kan acceptera vårt erbjudande genom att göra en betalning via beställningsprocessen. Vid mottagandet av din betalning genomförs din beställning och avtalet upprätta. Alla beställningar är föremål för våra villkor.
Vi bekräftar din beställning via mejl omedelbart.

Avtalets utförande och leverans

Efter avtalet ingåtts  kommer vi omedelbart påbörja utförandet av avtalet genom att behandla din beställning.
Det är vår avsikt att påbörja produktionen av din beställning på arbetsdagen efter den dag då avtalet ingicks. Leveranstider kan variera beroende på årstiden, eftersom högtider eller andra omständigheter kan påverka den tid som krävs för att behandla beställningar i ateljén. Leveransvillkor ska inte betraktas som exakta villkor och vi kan enbart efter bästa förmåga leverera de produkter du beställt så snart som möjligt.
Om du beställer mer än en produkt vid samma tillfälle, kan vi skicka dem tillsammans i ett paket. I sådant fall gäller den längsta leveranstiden.
Beställningar levereras med vanlig post eller bud.

Priser och betalning

Priser på våra hemsidor, i våra e-postmeddelanden och i reklammaterial är endast avsedda för att ge information och priserna kan variera från tid till annan.
Priserna på våra varor anges i svenska kronor. Som standard visas priserna inklusive moms och exklusive fraktkostnader och eventuella tillämpliga importtullar, avgifter och skatter.
Fraktkostnaden läggs sedan till i totalkostnaden innan du bekräftar din beställning.
Våra hemsidor innehåller information om de olika betalningsmetoder som finns tillgängliga för våra kunder. Som ovan nämnts lägger du din order genom att göra en betalning i vår orderprocess. Vid mottagandet av din betalning genomförs din beställning och avtalet upprättas. När vi har mottagit din betalning, skickar vi dig en bekräftelse via mejl.

Betalningssätt

Hos Juliettes Atelier är betalningar helt säkra. När du handlar på vår webbplats skickas dina uppgifter via en säker anslutning med SSL-teknik. Du kan betala för dina varor på de olika sätt som presenteras nedan.

Kortköp När du väljer betalsätt kort betalar du med ditt betalkort direkt i kassan genom att använda ett giltigt betalkort (American Express, VISA eller Mastercard). Vi använder säkerhetslösningen 3D-Secure för kortbetalningar vilket gör ditt köp säkert. Juliette Jahn förbehåller sig rätten att kontrollera betalkortets giltighet, att utrymme för debitering av beställningens värde finns och att köparens adressuppgifter stämmer. Vi kan neka köp till följd av dessa kontroller.

PayPal Vid betalning via PayPal förbehåller sig Juliette Jahn rätten att kontrollera PayPal-kontots giltighet, att saldot på kontot täcker köpesumman och verifiera köparens fakturaadress. Det aktuella beloppet reserveras direkt på ditt PayPal-konto. Juliette Jahn förbehåller sig rätten att neka alla köp.

Betalning efter leverans Betala senare Våra Betala senare-tjänster tillhandahålls av Klarna. Så snart din beställning har skickats får du information från Klarna om hur och när du ska betala. För mer information eller frågor om din betalning, vänligen kontrollera på klarna.com eller kontakta Klarnas kundtjänst.

Överensstämmelse och klagomål

Observera att våra produkter är handarbete och kvaliteten kan variera lite i färg. Vi gör vårt bästa att ta bra bilder på våra produkter för att ger dig en bra bild på deras utseende och textur. Det kan ändå finnas avvikelser i färgen mot din dataskärm. Det ger dig ingen reklamationsrätt.
Är din vara trasig eller felaktig ska du meddela det inom 7 dagar efter leverans till hej@juliettesatelier.se med en beskrivning på vad som är trasig och bilder som stötter det.
Vi är inte skyldiga att tillhandahålla en lösning för en produkt som är skadad till följd av felaktig användning av kunden eller normalt slitage.

Upphovsrättsskyddat material för begränsad användning

Denna Webbplats innehåller grafik, fotografier, bilder, dokumentlayouter, bildmaterial, text, typsnitt, och annan information (i det följande kallat ”Innehåll”). Webbplatsen och allt dess Innehåll är upphovsrättsskyddad egendom som tillhör Juliette Jahn.
Alla rättigheter för denna Webbplats och dess Innehåll förbehålles världsomfattande. Det är strängt förbjudet att inneha, kopiera, distribuera, publicera eller använda någon del av detta Innehåll. Juliette Jahn förbehåller sig rätten att lägga till, ta bort eller ändra delar av Innehållet när som helst utan förvarning. Alla ändringar i Innehållet förblir egendom tillhörande Juliette Jahn.

Försäljningsvillkor

Du samtycker till att alla uppgifter som tillhandahålls Juliette Jahn i syfte att genomföra ett köp samt vald betalningsmetod är korrekta och att tillräckliga medel eller kreditfaciliteter finns för att täcka hela kostnaden för de beställda Produkterna. Juliette Jahn förbehåller sig rätten att kontrollera dina betalningsuppgifter innan en beställning godkänns.

Juliette Jahn kan slå samman beställningar till en enda leverans eller dela upp en beställning på flera leveranser. Eventuella datum som anges för leverans av Produkter är preliminära. Tid för leverans ingår inte i det kontrakt som dessa Juliette Jahn villkor utgör, och Juliette Jahn ska inte hållas ansvarig för förlust eller utgift som du lider på grund av försening i leveransen av produkter, oavsett hur den uppkommit.

Överlåtelse

Kunden samtycker till att leveransvillkoren för alla tryckta Produkter är FOB leveranspunkt och att ägarskapet övergår till kunden vid transport. Det här innebär att risken för förlust och äganderätten till sådana objekt övergår till dig vid vår leverans till speditören.


Ångerrätt

Eftersom våra produkter är gjorda efter kundens (konsumentens) specifikationer eller är tydligt personligt präglade, har våra kunder inte någon ångerrätt med avseende på avtalet, därför är köpet bindande. Det gäller inte regeln om ångerrätt i lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal.

Garantiförklaring

DENNA WEBBPLATS OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG. DU GODTAR ATT DRIFTEN AV WEBBPLATSEN KANSKE INTE FÖRBLIR OAVBRUTEN ELLER FRI FRÅN FEL. REFERENSER OCH LÄNKAR TILL PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN OBEROENDE FÖRETAG KAN FÖREKOMMA PÅ WEBBPLATSEN. DESSA REFERENSER OCH LÄNKAR TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT.

Observera att vi inte kan hållas ansvariga för: Stavning, interpunktion eller grammatiska fel som kunden har gjort, samt produktskador som har uppstått efter leveransen till kunden.

Granska dina designer noggrant och korrigera eventuella fel innan du slutför din beställning. Vi kan inte lova att vi korrekturläsa varje text kunden skriva. Innan produkten trycks, skickas alltid ett PDF-korrektur som skall godkännas via e-post. Efter godkännande finns inga möjligheter att ändra eventuelle stavfel eller tryckfel. Vid godkänt korrektur tar konsument ansvar för eventuella fel.

Ansvarsbegränsning

Vårt ansvar är begränsat, så långt det är möjligt enligt tvingande lagstiftning, till skador som är direkta och omedelbara resultat av en överträdelse mot våra skyldigheter eller olagliga handlingar av oss. Det innebär att vi inte är ansvariga för, bland annat skador, oförutsedda, indirekta skador eller följdskador, till exempel i form av förlust av omsättning, utebliven vinst, avbrott i verksamheten eller skadestånd och skadeståndsanspråk från tredje man. Vi är inte heller ansvariga för förlust av data eller skada på data, inklusive, utan begränsning, skador som uppstår utifrån misstag, utelämnade, virus, försening eller avbrott i tjänsten. Under inga omständigheter ska Juliette Jahn hållas ansvarig för skada eller följd som uppstår av, eller är kopplad till, din olämpliga eller obehöriga användning av den här webbplatsen eller dess innehåll.  

Omfattningen av vårt ansvar är alltid begränsat till det priset som motsvarar det du betalat för din beställning från vilken vårt ansvar uppkommer.

Juliette Jahn ska inte hållas ansvarig på något sätt för förlust, skada, kostnader eller utgifter (inklusive förlust av vinst) som uppstår direkt eller indirekt till följd av underlåtenhet eller försening i att fullgöra någon skyldighet enligt detta avtal på grund av någon händelse utanför dess rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till fel på strömförsörjningen eller utrustning, regeringsåtgärd eller force majeure.

Gällande lag och särskiljande

Om någon av bestämmelserna i dessa Användarvillkor är ogiltiga, olagliga, juridiskt verkningslösa eller bedöms sakna juridisk giltighet, ska den bestämmelsen anses struken, och giltigheten eller verkställbarheten av återstående bestämmelser i dessa villkor ska inte påverkas av detta.

Kund- och personuppgifter

För att handla hos oss måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid kundregistreringen. Om vi inte har din e-mailadress kan vi inte skicka någon orderbekräftelse och vi kan inte meddela dig om kända leveransförseningar eller om någon del av din beställning ej kan levereras.

De personuppgifter du lämnar till oss används för orderhantering, fakturering, information, marknadsföring och annat som syftar till att vår tjänst ska fungera så bra som möjligt. Uppgifterna förs inte vidare till någon tredje part.

Företaget

Levererar till privatpersoner, företag, skolor, organisationer, föreningar och församlingar i Sverige.

Åldersgräns för beställningar: Kunder under 18 år måste ha förmyndares tillstånd för att göra beställningar hos oss.

GDPR

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Du ska enkelt kunna ändra dina uppgifter. Du får gärna ta kontakt med oss för att veta vilka uppgifter vi har om dig. Du ska kunna bli borttagen som kund. Med undantag: När du har en pågående order som ännu inte har skickats eller endast delvis har skickats, samt om du har en obetald skuld hos oss, oberoende av betalningsmetod. Du skall i första hand vända dig till hej@juliettesatelier för att bli borttagen eller få information om vad vi har sparat om dig.

Hur lagrar vi dina uppgifter och varför?
Vi samlar bara vanliga uppgifter som för- och efternamn, e-post, adress, postnummer, ort, land och telefonnummer för att endast kunna ta emot och leverera din beställning.
Uppgifterna används inte till något annat.

Hälsningar,
Juliette

bottom of page